FLUID FILM Liquid A 208 litrů

Olejovitý přípravek s nízkou viskozitou (např. olivový olej) určený pro krátkodobou ochranu proti korozi se širokým spektrem použití. Doba ochrany v uzavřených dutinách je minimálně   2 roky.  

Vyznačuje se vysokou vzlínavostí, prostupuje do mikroskopických trhlin, vytěsňuje vlhkost, dokonale uzavírá povrch a dokáže prostoupit vrstvou rzi až na zdravý materiál.

 

Vhodné zejména pro:

–    konzervaci strojů, strojních součástí a  náhradních dílů

–    konzervaci ocelových lan

–    odstraňování počínající, povrchové koroze

–    konzervace a mazání hybných částí zařízení (čepy řetězů)

–    konzervace dutin zařízení a konstrukcí

 

Aplikace:

–   máčení, polévání, zaplavování

–   nátěr štětcem, válečkem

–   stříkání systémem se stlačeným vzduchem

 

Balení:  

–   kovový sud   208 litrů

 

BEZPEČNOSTÍ LIST  TECHNICKÁ DATA