FLUID FILM Liquid AR 5 litrů

Olejovitý přípravek jantarové barvy se střední viskozitou (např. med), určený pro středně až dlouhodobou ochranu proti korozi se širokým spektrem použití.  Doba ochrany v uzavřených dutinách je 15let

  

    Vhodné zejména pro:

–    strojů, strojních součástí a náhradních dílů i pro námořní a zaoceánskou přepravu

–    konzervaci vnitřních ploch ocelových konstrukcí (mokré provozy, sloupy veřejného osvětlení)

–    konzervace a mazání hybných částí zařízení  ( listová pera )

–    konzervace dutin zařízení a konstrukcí ( těžební lodě, remorkéry, plováky, jímky )

 

Aplikace:

–   nátěr štětcem, válečkem

–   stříkání systémem se stlačeným  

    vzduchem                       

 

Balení:  

–   plastová láhev    5 litr


 
BEZPEČNOSTÍ LIST  TECHNICKÁ DATA