FLUID FILM Liquid NAS 20 litrů

Olejovitý tixotropní antikorozní přípravek nízké až střední viskozity (např. kečup ) určený pro středně až dlouhodobou ochranu proti korozi se širokým spektrem použití.  Doba ochrany v uzavřených dutinách je 6 let.

 

  

     Vhodné zejména pro:

–    strojů, strojních součástí a  náhradních dílů i pro námořní a zaoceánskou přepravu

–    konzervaci vnitřních ploch ocelových konstrukcí (mokré provozy, sloupy veřejného osvětlení)

–    konzervace a mazání hybných částí zařízení  ( listová pera )

–    konzervace dutin zařízení a motorových vozidel

–   konzervace vozidel, strojů a zařízení zimní údržby silnic

 

Aplikace:

–   nátěr štětcem, válečkem

–   stříkání systémem se stlačeným vzduchem

–   stříkání systémem se stlačeným vzduchem s předehřátím materiálu na 25oC

 

Balení:  

–   plastový kbelík   20 litrů BEZPEČNOSTÍ LIST  TECHNICKÁ DATA